Registrácia
Potvrdiť
Zavrieť
Odoslať
Akceptovať
OK
Späť
Nahrať odznova
Späť


Akceptujem všetky dohovory a podmienky v tejto dohode a zúčastním sa na tomto beta-teste.
Registrovaných: 26686008
Svet
Svet hry Drakensang Svet hry Drakensang Nachádzame sa v magickom svete plnom kúziel, ale aj nebezpečenstva. Dlho zabudnuté prastaré bytosti sa vynárajú z tieňov minulosti. Sú svedkami dôb, keď boli ľudia najmocnejšími bytosťami a tiež toho, keď sa po zrade jedného z nich dostali na okraj priepasti. Svety sa rozpadli a povstalo nové impérium. Čas postupne rozvrátil poriadok, ktorý mal trvať večne. Kult temna sa stal novou silou, rozpútal starú hrozbu a vypustil odvekého a najstaršieho nepriateľa ľudstva: Draka. Ten, plný zloby, prináša svetu po viac ako 2000 rokoch znova vojnu. Začína nová éra, ktorá potrebuje hrdinov, aby bojovali za prežitie ľudstva.
Grimmagstone
Wiltwuxshire
Kingshill
Slifmoor
Shorfolk
Teganswall
Torstrond
dro.page.world.heliios.headline
Atlantída
More tieňov
Železná obrana
Temná stena
Už čoskoro
Grimmagstone
Grimmagstone

Cesta do Grimmagstonu je staršia ako samotné kráľovstvo. Pred viac ako 2000 rokmi, keď sa začalo celé impérium formovať, bol hlboko v jaskyni pochovaný mág prvého kruhu. Jaskyňa je od tej doby pustovníckym miestom.

Nebol to nikto iný ako otec náboženstva Agathon, ktorý posvätil nesmrteľnú dušu mŕtveho. To znamená, že ľudia, ktorí vykonajú cestu do Grimmastone, spoznajú tiež svoj osud.

Cesta, ktorá sa zdá byť idylickou prechádzkou, vedie nakoniec do zabudnutej dediny, v ktorej sa zberači rašeliny a rybári tvrdohlavo držia tradícií, bez toho aby mysleli na zajtrajšok.

Ale močiar, ktorý im poskytuje obživu, je už nejaký čas sužovaný divnými kreatúrami. Dokonca ani pútnici sa už neodvážia vstúpiť na pútnickú cestu severne od dediny.

Dedinský kňaz má nielen kvôli prítomnosti prastarého rádu tušenie, že Grimmagstone muselo postihnúť niečo hrozivého.

"Nasleduj cestu. Na jeho konci ťa čaká naplnenie tvojho osudu." Tvor z močiara
Kingshill
Kingshill

V roku 550 nechal Heredur, veľké knieža a vojvodca, vybudovať na tomto pahorku hrad. Zriekol sa puta k starému upadajúcemu impériu a nechal sa korunovať kráľom Durie.

Dnes, v roku 1190, sa ľudia v uliciach za vysokými múrmi Kingshillu obávajú, že dlhé obdobie mieru je už minulosťou.

Zatiaľčo starý kráľ Harold usporadúva bez najmenšieho tušenia v aréne hry, kuje dlho zabudnutý kult svoje plány. Medzi obyvateľstvom narastá strach.

Princ Aldred, nádej kráľovstva, je nezvestný od doby, čo zostúpil do mestských katakômb. Kňazi vytrvalo mlčia o tom, čo vedia a čoho sa obávajú.

„Neexistujú snáď už žiadni hrdinovia? Alebo všetci spia večným spánkom pod Kingshillom vo svojich sarkofágoch?“ Kráľ Harold
Shorfolk
Shorfolk

Na východnom pobreží malého ostrovného kráľovstva Duria leží prístavné mesto Shorfolk. Ako pyšné centrum obchodu a brána do sveta malo dôležitú hospodársku, ale aj vojenskú úlohu.

Dnes je Shorfolk v plameňoch. Dračie bytosti sa preháňajú zuhoľnatenými ruinami a Divý lov odrezal na horiacom pobreží akúkoľvek únikovú cestu. Každý, kto sa chcel zachrániť, ušiel na západ a tam, v rokline trolov vpadol do smrteľnej pasce. Samotné skaly sa silou temnej moci prebrali k životu a vypustili kreatúry, ktoré pred dávnymi časmi dali rokline jej meno.

Ale predsa sú tu odvážni bojovníci, ktorí sa v Shorfolku postavili nepriateľovi na odpor a v horách si zriadili vojenský tábor. Volajú hrdinov, aby ich nasledovali a spoločne sa postavili voči spaľujúcej hrozbe.

„Osud mesta Shorfolk nám ukázal, že tento nepriateľ vie zaútočiť neuveriteľnou silou a že to aj urobí - z púhej radosti z ničenia.“ Princ Aldred
Slifmoor
Slifmoor

Malé mesto Grovery bolo v celej Durii známe pre vysokohodnotný kov a jeho vynikajúce spracovanie. V okolitých sedliackych dvoroch žili v tieni blízkeho pohoria pokojne tvrdo pracujúci ľudia.

Avšak potom sa do opusteného kláštora nasťahoval kult Nefertari a zmocňoval sa regiónu Slifmoor zradnými podvodmi. Ľudia podľahli bohyni, ktorej tmavá lesklá socha sa vypína v neskutočnej hmle. Nemŕtve stráže hliadkujú v meste duchov, osvetlení hrozivo plápolajúcim svetlom lampiónu. Mocné magické reťaze zväzujú zotročenú krajinu, polia a domy sú tmavé a spustnuté.

Jediné svetielko nádeje horí ešte v pivnici malej dedinskej kaplnky Werianovho útočiska, zatiaľ čo v starom kláštore arcibiskupka Nefertari Khalys kuje temné plány, ako ešte viac rozšíriť svoju moc.

„Kto v týchto temných časoch spozná pravého nepriateľa a zvolí si slobodu pred istotou, ten sa môže právom nazývať hrdinom.“ Duch Arcikaplána
Teganswall
Teganswall

Vysoko na najvýchodnejšom vrchu Durie bdie stará pevnosť Teganswall ako pomník nad pobrežím Shorfolk. Avšak už v čase Heredura bolo primálo rytierov Draka na to, aby udržali pevnosť v dobrom stave. Tak sa stiahli k bráne pevnosti a túto namáhavú cestu absolvovali len raz do roka, aby vykonali starý rituál.

Rytieri draka viac nevedeli, čo tam ich rád už stovky rokov strážil: Bránu do druhého sveta. Avšak teraz, potom čo sa kult Nefertari zmocnil pevnosti a svojho starého nepriateľa pustil v Durii, im je jasné, prečo tu Tegan zriadil túto pevnosť.

Teraz je už len na hrdinoch, aby ukončili ohavné experimenty v Tegansruhu a vstúpili na cestu cez dračie kaverny, ktorá vedie do tajnej svätyne. V Teganovej sieni prísahy, na mieste medzi dvoma svetmi platí, že sa treba postaviť najväčšej hrozbe, ktorú vôbec Duria zažila.

„Bremeno minulosti je obrovské - také obrovské, že sa môžu poriadne zatriasť základy nášho sveta.“ Čertovo plemeno
Wiltwuxshire
Wiltwuxshire

Cesta po okolí Kingshillu zavedie cestovateľov na miesta, ktorých príbehy sú už dávno zabudnuté v tieni času. Ale kto sa do tohto tieňa odváži vstúpiť, môže mnohé objaviť.

Tajomné jaskyne Wildherz rozprávajú príbeh o začiatkoch ľudskej kultúry a jej zabudnutých bohoch. Zbytky nálezísk kultu sa nachádzajú i v Hagastovej kaverne, kde sa v čase impéria ukrývali vyznávači mágie, ktorí dodnes odmietajú nasledovať kódex mágov.

Bojovníkov z pradávnych dôb pokrýva trávnatý porast a kamenní svedkovia sa už dávno rozpadli na trosky. Stopy na mieste boja vo Swerdfielde neďaleko Kingshillu zakrylo poľnohospodárstvo.

Začala sa teraz nová "lovecká sezóna", a vstup do lesov a polí vo Wiltwuxshire je tak už len na vlastné nebezpečie.

„Pokús sa víly vždy odohnať. Nikdy sa ich nesnaž ovládnuť." Wiltwuxshire
Torstrond
Torstrond

Na druhej strane Temného mora leží na pobreží dedina Jarlshofn, severanmi zvaná Torstrond. Dlho žili pobrežné mestá Durie v strachu pred dračím nebezpečenstvom, ktoré sa tam skrývalo, kým kráľ Harold so svojou družinou neuzavrel s Jarlom so severu pakt večného mieru.

Ale z toho mieru nie je z búrkou ošľahanej pobrežnej dedinky nič cítiť. Torstrond, pred nedávnom domov lovcom a rybárov sa teraz stal krvavým bitevným poľom. V Förge, dedine kováča, vniesli prívrženci po moci bažiacej Nefertari, tak ako aj v Durii, do sŕdc udatných bojovníkov strach a ukradli im ich duše.

Kým severskí bojovníci v Jarlshofn dúfali v návrat Jarlsa zo severu, v strede leta sa všetko zmenilo na zimu a všetko zakryl ľadový dych, ktorý ako veľká plachta zahalil celú krajinu. Bolo to ako keby chlad uchopil svojou mrazivou rukou všetok život.

„Kde more buráca v prístave, kde vietor sa zahryzáva do pobrežia a muži majú brady - to je miesto, kde sa rodia hrdinovia."
Helios
Helios

V mori Južných vetrov za úžinou Grabiltur ležia zabudnuté ostrovy Heliosu. Najkrajším ostrovom je Ellonidos, obklopený krištáľovo čistou vodou a len čo by kameňom dohodil od divého sopečného ostrova Mystras. Stopy svedčia o tom, že na ostrove Mystras mali istý čas domov aj obyvatelia Atlantídy, vyspelej civilizácie, ktorá sa pred tritisíc rokmi potopila do mora.

Len mnoho rokov neskôr sa na na ostrovoch usadili obyvatelia Heliosu. Svoje dediny si postavili medzi ruinami, ktoré svedčia o bývalej kráse Impéria, ktoré pred stáročiami hľadalo stratenú Atlantídu.

Dnes po potopených ostrovoch pátra nielen nová expedícia, ale aj bytosti temného sveta sa usadili na Mystrase a odvážili sa ako prví vojsť do ohnivého kráteru sopky Suvius, kde pri hľadaní Atlantídy zlyhali vojská impéria.

„Keď slnko zasvieti na dno oceánu, keď minulosť dobehne prítomnosť, potom sa Atlantída vynorí z vĺn.“
Atlantída
Atlantída

Tisíce rokov leží nádhera Atlantídy na morskom dne, upadla do zabudnutia a dozvedáme sa o nej len z mýtov. Mnohí hľadali mýtické ostrovy, nik ich nenašiel... až do dnes. Odvážni hrdinovia sledovali stopy expedície a našli starú cestu, ktorá vedie do mesta Ashraya.

Ashraya bola posledným útočiskom obyvateľov Atlantídy, ktorí prežili potopenie svojho domova, svetlo nádeje v temných hlbinách. Ten, kto bol vyvolený a ktorému sa pošťastilo prejsť bránou Gorgonov, ten nájde tam posledných obyvateľov Atlantídy s ich vedomosťami a nájde tiež cestu k starému prístavu Atlantídy, dnes cintorínu lodí a domovu zotročených národov Zorlobb a Jabbax.

V srdci Atlantídy sa nachádzajú staré honosné štvrte, ktoré obsadili hrozní Gorgoni. Cieľ expedície je v chrámovej štvrti, kde morský boh Okeanos vedie večný boj s hadom Gorga.

„Chrámy Atlantídy kedysi vyžarovali múdrosť a pokoru, ale keď sa vládcovia povýšili nad bohov, otvorila sa bezodná priepasť temných hĺbok."
More tieňov
More tieňov

Od nepamäti sa námorníci vyhýbajú moru tieňov, ktoré leží – ako sa hovorí – na konci sveta. Tu sa totiž nachádza miesto známe ako vodný hrob. Vládne tu neľútostná sila, ktorá každú loď, ktorá zablúdi do tunajších vôd, vrhne proti útesom alebo do tmavých hlbín.

Ale teraz na vodný hrob upozornil svetobežník Ammon. Cíti, že sa medzisvet v tomto mieste zmenil – že sa niečo alebo niekto z podsvetia tlačí do nášho sveta. A on aj vie kto: Boh smrti Mortis!

Aby zabránili tomu, že tento temný boh stiahne svoje smrtiace prsty na živých, musia tí najväčší hrdinovia Dracanie preplávať hrôzostrašné more kostí a nájsť vstup do Paláca mŕtvych. Až potom môžu s prievozníkom preplávať cez more duší, aby sa postavili Mortisovi a jeho kostlivému drakovi.

„Len ten, kto zomrie, môže vstúpiť do Paláca mŕtvych … Si pripravený zaplatiť takúto cenu?“
Temná stena
Temná stena

V dávnej temnej minulosti došlo k tomu, že časť populácie trpaslíkov sa odvrátila od boha ohňa Fyrgona a začala uctievať draka. A takto sa začala vojna trpaslíkov, ktorá trvá dodnes.

Ako sa pôvodne volalo údolie, kde sa v súčasnosti nachádzajú oproti sebe dva gigantické obranné múry, to dnes už nevie nik. Tlmený rachot bojových strojov, tisíckrát zosilnený okolitými horami, dalo tomuto údoliu nové meno - údolie hromov. Kovový šrot z bojových strojov nazbieraný za stáročia zmenil oblasť medzi múrmi z doliny na rovinu smrti.

V pevnosti Stalgard vyrábajú temní trpaslíci bojové stroje fantastickej efektivity. A zdá sa, že k ich kolektívnej ctižiadostivosti pribudol nový impulz. Ten spôsobil zmenu rovnováhy a miska váh sa začala prikláňať na stranu temných trpaslíkov. A čo je to za tajný projekt, na ktorom tak usilovne pracujú?

„Po stáročia neustúpila ani jedna zo strán čo i len o meter ... až doteraz.“
Železná obrana
Železná obrana

Legenda rozpráva o udatných trpaslíkoch-veteránoch, ktorí už v predimperiálnom čase držali stráž na najvyšších vrchoch a pomocou signálnych ohňov a strážnych veží chránili ľudstvo pre drakom.

Ľadový, nepriateľský vietor fúka v horách krajiny Myrdosch, ale tam bývajúci trpaslíci si prispôsobili spôsob života presne v zmysle ich boha ohňa a pomocou parných zariadení si vytvorili príjemnú klímu.

V početných kováčniach a dielniach hlavného mesta trpaslíkov Andrakasch sa aj dnes vyrába. A sú to predovšetkým veci, ktoré sú potrebné pre obranu frontu. A už ich ani nedesí vojna proti temným trpaslíkom, ktorá trvá už viac ako dvetisíc rokov. Ale s obavami pozorujú tiene nenávidených kreatúr, ktoré sa črtajú na obzore a zdá sa, že sa pripravujú na útok.

„Oni pestujú tieto gigantické drahokamy! Je to nekonečná trpezlivosť, obyčajná tvrdohlavosť alebo čistá chamtivosť?“

Dobrý prajem, aby bolo možné hrať hru Drakensang Online, bude potrebný aktuálny java-plugin.

Hru Drakensang Online si môžeš aj stiahnuť priamo do tvojho počítača a hrať tuto hru ako MMOG:

 
 

Správa